Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         SHAIDER.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	40,9 KB
ID:      	3771

ESTÚDIO:
Herbert Richers

MÍDIA:
Televisão (Globo / Gazeta) / VHS


ELENCO DE DUBLAGEM

Hiroshi Tsuburaya (Dai Sawamura/ Shaider): Eduardo Borgerth

Naomi Morinaga (Annie): Marisa Leal

Toshiaki Nishizawa (Comandante Kom): Jomeri Pozzoli

Noboru Mitsutani (Kojiro Aoyama): Garcia Júnior


Fuma:

Shozo Izuka (Kubilai - voz): Paulo Flores

Atsushi Yoshida (Sacerdotiza Pau): Maria Helena Parder

Kazuhiko Kubo (Comandante Hesler): Ayrton Cardoso

Keiko Nawa (Garota Número 1): Marly Ribeiro


Toru Odaira (Narrador): Darcy Pedrosa

Locutor: Ricardo Mariano / Newton da Matta (alguns episódios)


Fonte: Yuri Calandrino